Plaståtervinning

Fortum erbjuder en konkurrenskraftig väg till återvinning av olika sorters plast. Som råmaterial är returplast inte bara av hög kvalitet utan även billigare och mer miljövänlig än jungfruliga råvaror.

Återvinn och återanvänd plast via Fortum

Fortum tillhandahåller en konkurrenskraftig väg för återanvändning av plast. Vi förädlar plast från industrin och detaljhandeln för återanvändning. Återvunnen plast håller som råvara inte bara hög kvalitet utan är också billigare och miljövänligare än nya råvaror. Vi är experter på materialeffektivitet och har en heltäckande inställning till industrimaterialflöden.

Vi tar emot plast från industrin och detaljhandeln och separat insamlade konsumentförpackningar i plast. Vi förädlar dem till återvunnen CIRCO-plast för användning som råvaror i industrin och som CIRCO-plastprofiler. Vi återanvänder också plast från jordbruk för material eller energi.

 

Lösningar för plastmaterialcykeln

Vi tar emot plast som har samlats in separat från industri- och detaljhandelssektorerna och returnerar dem till cykeln som råvaror. De priser som betalas för de mottagna materialen baseras på graden plast, leveransmetod och volym. Ju bättre avfallet är sorterat, desto bättre kommer det till användning.

Återvunnen plast är ett steg mot effektiv användning av material i den cirkulära ekonomin. Genererar din verksamhet plastavfall som du skulle vilja återvinna på ett säkert sätt till nya material? Kontakta oss så kan vi tillsammans komma fram till den idealiska lösningen för er!

Plastavfall från jordbruket kan lätt återanvändas

Fortums upphämtningstjänst för jordbruksplast erbjuds för förpackningar och skyddsmaterial som:

-       plastband för stråbalar

-       plastfilm

-       plansilofilm

-       odlingsfilm

-       behållare och

-       gödningssäckar.

Vår tjänst omfattar:

  • upphämtning av jordbruksplast, inklusive lastning
  • transport
  • nödvändiga dokument
  • kvalitetskontroll
  • krossning och
  • transfer för användning till material eller energi.

 

Priset för tjänsten kommer att uppdateras i januari 2016.