Planering av och rådgivning inom avfallshantering

En avfallshanteringsplan baserad på Fortums inventering får hela avfallshanteringskedjan att fungera bättre och gör den säkrare. Vi kan optimera er avfallshantering!

En välplanerad avfallshantering främjar materialeffektivitet och sparar pengar

Vi bygger heltäckande servicelösningar baserade på kundspecifika avfallsinventeringar och kommer med förslag på hur avfallshanteringen kan genomföras i praktiken och förbättras. I planerna tar vi hänsyn till kundens särskilda behov och kraven i lagstiftningen.

Områden där det i regel finns störst utrymme för förbättringar är inom källsortering samt val av återvinningskärl och märkning av dem. Ofta kan sorteringen effektiviseras och olika material kan utnyttjas som råmaterial eller energi i högre grad än tidigare.

Vi planerar ditt företags hela avfallshantering:

  •     källsortering enligt de mest kostnadseffektiva återvinningslösningarna
  •     utplacering och märkning av avfallsplatser och kärl
  •     kärl- och rengöringstjänster samt underhåll av kärl
  •     inre och yttre återvinnings- och transportlogistik på platsen
  •     bortforsling av olika avfallsslag till de bästa mottagningsställena
  •     utbildning och rådgivning samt
  •     rapportering om den avfallshantering som genomförts.