Hantering av oljehaltigt vatten

Fortum transporterar, analyserar och behandlar olika typer av oljehaltigt vatten. Vi hjälper våra kunder att hitta effektiva och hållbara lösningar för omhändertagande av oljehaltigt vatten.

Fortum Recycling and Waste Solutions erbjuder hållbara nyckelfärdiga lösningar för hantering av olika typer av oljehaltigt vatten. Våra kunder är exempelvis oljeindustrin, företag inom marinindustrin som är verksamma till havs och på varv, hamnar, företag som använder oljeavskiljare och andra stora industrier. Vi behandlar följande typer av oljehaltigt vatten:

 • vatten som förorenats av olja
 • olja i sedimenteringskärl
 • avfallsolja
 • oljeslam
 • oljeemulsioner

Med hjälp av våra processer skiljer vi olja och vatten från varandra så att oljan kan användas på nytt. Den kan användas för att producera återvinningsolja och bränsle. Behandling av oljehaltigt vatten främjar en återvinningsekonomi och vårt mål är att hitta miljövänliga lösningar för att återföra oljan till kretsloppet. På det sättet ersätter man och sparar samtidigt in på värdefulla, jungfruliga material. Fortum Recycling and Waste Solutions har lång och mångsidig erfarenhet av säker behandling av oljehaltigt vatten i enlighet med alla lagstadgade krav. Våra kunder kan lita på att vi tack vare vår långa erfarenhet hanterar oljehaltigt vatten på ett professionellt och hållbart sätt.

Varför ska jag välja Fortum för hantering av oljehaltigt vatten?

 • Lossningshamnar
 • Kundspecifik logistikkedja
 • Möjlighet att välja lagringskapacitet
 • Flexibilitet och alternativa behandlingsmetoder
 • Kapacitetsgaranti
 • Rådgivningstjänster
 • Företaget tar stort samhällsansvar
 • Höga miljö- och hälsostandarder
 • Heltäckande spårbarhet

Om du behöver behandla och återanvända oljehaltigt vatten, kontakta Fortum Recycling and Waste Solutions! Vi ser till att det oljehaltiga vattnet behandlas på ett hållbart sätt.