Byggande

Vi erbjuder nya, kostnadseffektiva, ekologiska och miljövänliga lösningar för miljökonstuktion. Vi ser till att byggnader som en gång har hanterats inte drabbas av nya problem i ett senare skede.

Ordning på alla miljökonstruktioner på en gång 

Miljökonstruktion är bland annat

  • ytor, reservoar- och bullervallskonstruktioner,
  • ytstrukturer på deponier som ska stängas,
  • grundkonstruktioner till deponier och
  • stabiliseringsarbeten.

Genom vår expertis och erfarenhet kan vi hitta och genomföra nya alternativ.

Utöver entreprenaden tar vi vid behov hand om alla stadier i byggandet, som inleds med projektplanering, kartläggning, tidsplanering och slutlig dokumentation. Vid behov hjälper vi även till med ansökan om miljötillstånd.

Tack vare vårt breda kunnande och omfattande serviceutbud kan vi bland annat bygga krävande vattenledningssystem i isolerade byggnader och deponikonstruktioner. Dessutom ingår ny infrastruktur, som exempelvis byggande av vägar, i vårt serviceutbud.

Återvinning av material

Inom miljökonstruktion drar vi största möjliga nytta av beställarens material samt av restprodukter från industrin och olika slags avfallsmaterial. På det sättet minskar vi användningen av jungfruliga råvaror och kan återvinna avfallsfraktioner som material.

Kontakta oss!