Besiktnings-, underhålls- och rengöringstjänster

Fortum sköter även underhållet av de system och transportillbehör som används vid avfallshanteringen. På så sätt tryggas användarsäkerheten och livslängden ökar.

Rätt skötsel av utrustningen ger avfallshanteringen mervärde

Rätt typ av utrustning som är i bra skick och säker är ytterst viktigt. Genom att underhålla och besiktiga utrustningen regelbundet håller den sig i skick längre och är säker att använda. Fortum erbjuder sina kunder olika besiktnings-, underhålls- och rengöringstjänster som förenklar avfallshanteringen för kunden och ökar säkerheten.

Underhåll av avskiljare

Genom regelbundet och planerat underhåll av avskiljare säkerställer man att avskiljaren fungerar utan avbrott och sparar in på företagets kostnader. Vår underhållsservice tar hand om alla nödvändiga delar av underhållet och driften av avskiljarna: kartläggningar och inspektioner av avskiljare; mätningar av halterna av sand, vatten, lösningsmedel, olja och bottenslam; tömning av skikt; transport av avfall samt upprätthållande av dokument enligt gällande bestämmelser.

Underhållsservicen passar för sand-, olje-, fett- och rengöringsmedelsavskiljare för verksamheter av alla storlekar.

Underhåll och tvätt av oljebehållare

Ni tar väl bra hand om era oljebehållare? Vi erbjuder en heltäckande underhållsservice som innefattar allt ifrån tömning och tvätt av brännoljebehållare till slutkontroll.

Tvätten av behållarna gör vi med vår egen och våra samarbetspartners utrustning. Genom vårt samarbetsnätverk betjänar vi våra kunder på ett effektivt och flexibelt sätt även under perioder när vi har hög efterfrågan på våra tjänster.

Kontroll av sista datum för IBC-behållare

UN-godkända IBC-behållare avsedda för transport av farligt gods ska kontrolleras av ett besiktningsorgan som godkänts av den övervakande myndigheten eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar, med minst 2,5 års mellanrum. 

Med vår service håller du dina kärl i gott skick under hela den godkända livslängden.