Avfallsinventeringar

Hur kan ni förbättra avfallshanteringen och materialeffektiviteten på ert företag? Fortums avfallsinventering hjälper er att hitta den bästa verksamhetsmodellen.

Mer kostnadseffektiv och miljövänlig avfallshantering med avfallsinventering

En avfallsinventering är en detaljerad inspektion av avfallshanteringen på platsen som görs av Fortums expert tillsammans med kunden. Under avfallsinventeringen går man på djupet igenom kundens processer för att få en uttömmande bild av hur avfallshanteringen på platsen ser ut idag. Under inventeringen lyfter man också fram de viktigaste förbättringspunkterna inom avfallshanteringen. Med hjälp av en detaljerad inventering kan man fastställa vilken verksamhetsmodell som passar bäst för varje enskild kund.

Målet är att minska mängden avfall som uppstår i processerna och hitta nya användningsområden för det avfall som uppstår i kundens eller ett annat företags processer. Med hjälp av avfallsinventeringen på platsen kan man alltså få avfallsinventeringen att fungera bättre och höja kvaliteten på den samt öka materialeffektiviteten. Inventeringen bidrar även till att sätta upp nya mål för avfallshanteringen och hitta sätt att dra ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar samt förbättra företagets image. Avfallsinventeringar minskar även företagens miljöpåverkan.

Be vår expert om att granska ditt företags avfallshantering. Det kan leda till betydande fördelar för ditt företag.