Avfallshantering

Vi vill göra avfallshanteringen och utvecklingen av den enkel och bekymmersfri för våra kunder. Vi tar vid behov ansvar för alla lösningar kring avfallshantering, återvinning och miljökonstruktioner åt våra kunder.

Pålitlig leverantör av heltäckande avfalls- och materialtjänster

Som helhetsleverantör inom avfallshantering ansvarar vi för alla praktiska detaljer inom avfallshanteringen: kartläggning av material, avfallshanteringsplan, avfallsbeskrivningar, utbildning av personal, utplacering och underhåll av avfallskärl, tömning, transporter, återvinning och behandling av avfall samt rapportering. Du kan ägna dig åt det viktigaste: att utveckla din egen verksamhet.

Vi förbättrar våra kunders material- och energieffektivitet genom att erbjuda lösningar för återvinning och återanvändning.

Om kunden vill kan vi även ta hand om endast en del av kundens avfallshantering. 

Att välja en heltäckande avfallshanteringslösning genom oss ger kunden ekonomiska, materiella och verksamhetsmässiga fördelar samt ger en förbättrad imagebild av företaget.

Kunden sparar mycket tid på att låta en pålitlig leverantör sköta avfallshanteringen som helhet. Även rapportering, utveckling av verksamheten på plats hos kunden och uppföljning av avfallshanteringen sker via en och samma leverantör. Vi ser till att informera våra kunder om bland annat kommande förändringar i lagstiftningen och andra förändringar på området.

Vill du överlåta din avfallshantering till en expert? Kontakta oss så kartlägger vi tillsammans dina behov!