Återvunna plastprodukter

Vi använder återvinningsplast för att framställa återvunnet råmaterial för användning inom industrin samt profiler i olika former och längder. Användning av återvinningsplast är ett steg mot en mer hållbar produktion.

Profiler och återvunnet råmaterial till industrin för återvinningsplast

Vi vill att plast ska kunna återvinnas som material så länge som det har ett värde. Vi framställer granulat och plastkross av återvinningsplast som råmaterial för plastindustrin. Vi levererar återvinningsplast av jämn kvalitet till våra kunder inom industrin som passar just för deras processer. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med kunden.

Som råmaterial är returplast inte bara av tillräckligt hög kvalitet utan även billigare och mer miljövänligt än jungfruliga råvaror. Mängden returplast som produceras av Fortum kommer att öka betydligt under 2016 när den nya förädlingsanläggningen för plast inleder sin verksamhet

Profiler är ett hållbart och miljövänligt val

Profiler tillverkade av 100 procent återvinningsplast kan användas inom många olika områden där man vanligtvis är van vid att använda trä. Några av användningsområdena är

  • offentligt byggande,
  • stolpar och stängsel,
  • trafikhinder,
  • jordbruks- och stallbyggnader samt
  • betestillbehör.

Profilerna kan fräsas, sågas, borras, spikas och skruvas. De är tillverkade i ett hållbart, hårt och säkert material.  Det är lätt att hålla profilerna rena, då de tål tvätt och kemikalier väl och då materialet inte suger åt sig vatten. Den släta ytan utan stickor är också hygienisk, då den inte utgör en grogrund för bakterier.

Är du intresserad av våra returplastprodukter? Kontakta oss!