Kärnan i Fortum Waste Solutions samhällsansvar

Som ett företag som är verksamt på miljöområdet och inom återvinningsekonomi följer Fortum noggrant verksamhetens påverkan på det omgivande samhället.

Kärnan i Ekokems samhällsansvar

Som ett företag som är verksamt på miljöområdet och inom cirkulär ekonomi följer Ekokem noggrant verksamhetens påverkan på det omgivande samhället. För oss är det viktigt att vår verksamhet är säker både för miljön och människor. Ansvarsfullheten består av sex hörnstenar med uppställda mål.

1. Materialeffektivitet
Kasserat material skickas på nytt till återvinning, antingen för ett nytt användningsområde eller samma användningsområde som tidigare.

2. Energieffektivitet
Material som inte lämpar sig för återvinning utnyttjas som energi, tillvaratagandet av energi effektiviseras och energiförbrukningen i processerna minskar.

3. Säkert för miljön
Tjänsterna genomförs på ett miljövänligt sätt utan att kompromissa med nivån på miljöskyddet. Vi minimerar vår miljöpåverkan. Vi har förbundit oss att ha en nollnivå på miljöskador och överskridande av utsläpp enligt miljötillstånden.

4. Säkert för människan
Tjänsterna genomförs utan att kompromissa med säkerheten i arbetsmiljön och miljön genom att upprätthålla och utveckla personalens kompetens. Farliga ämnen skiljs ut ur materialflödena.

5. Aktiv interaktion med intressegrupperna
Samarbetet med kunderna, personalen, invånarna i verksamhetens närområde och myndigheterna är öppet, aktivt och långsiktigt.

6. Ekonomisk lönsamhet
Verksamheten är ekonomiskt lönsam och vinsten delas ut till intressegrupperna samt används för utveckla verksamheten.