Våtkemisk behandling

I vår våtkemiska anläggning neutraliserar vi huvudsakligen betbad och sura avfall från ytbehandlingsindustrin. Vi kan också neutralisera basiska lösningar från industrin. Avfallen innehåller tungmetaller som vid neutraliseringen fälls ut som metallhydroxider.

Fällningarna (metallhydroxider och svårlösliga salter) pressas i form av filterkakor och läggs i vår deponi för farligt avfall. Det filtrerade vattnet behandlas i förbränningsanläggningarna.