Kvicksilverbehandling

Kvicksilver är ett av våra farligaste miljögifter. Eftersom det är ett grundämne kan det aldrig brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. Det kvicksilver som vi sprider i miljön utgör ett hot mot människor, djur och natur under en lång tid framöver. Kvicksilvret kan separeras ut från avfallet och överföras till en stabil form men det kan inte oskadliggöras.  Den stabila formen slutförvaras i saltgruvor i Tyskland.

Stabilisering

Kvicksilverkontaminerat material med lägre kvicksilverhalt än 1000 milligram/kg behandlas genom stabilisering. Stabilisering sker med elementärt svavel i pulverform så att den stabila föreningen kvicksilversulfid bildas.  Det stabiliserade materialet deponeras i Ekokems deponi för farligt avfall.