Norrtorp Kumla Miljöstiftelse

Norrtorp Kumla Miljöstiftelse ska främja vetenskaplig forskning som rör utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig kvittblivning av avfall. Stiftelsen ska även främja allmän vetenskaplig grundforskning om miljöfrågor inom tidigare nämnda områden.

Norrtorp Kumla Miljöstiftelse (hette tidigare Sakab Kumla Miljöstiftelse) bildades 1993 och har till ändamål att främja vetenskaplig forskning som rör utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig kvittblivning av avfall. Stiftelsen ska även främja allmän vetenskaplig grundforskning om miljöfrågor inom tidigare nämnda områden.

Vem får söka medel?

Du som sysslar med vetenskaplig forskning rörande utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig kvittblivning av avfall eller utför allmän vetenskaplig grundforskning om miljöfrågor inom tidigare nämnda områden har rätt att söka medel från stiftelsen. Ingen begränsning till visst eller vissa företag eller till viss eller vissa familjer eller personer finns.

Styrelsen

Norrtorp Kumla Miljöstiftelses styrelse består av följande ledamöter: Hanna Eriksen, ordförande, Ekokem AB, Thage Arvidsson, Kumla Kommun, Ulrika Wievegg, Ekokem AB, Marie Carlberg, Personalen vid Ekokem AB.

Ansökan om medel från stiftelsen

Ansökan ska göras före 1 april respektive 1 oktober inför varje möte som hålls vår och höst.

Ansökan måste skickas både i pappersform och digitalt till: Sakab Kumla Miljöstiftelse, Ekokem AB, Ulrika Wievegg, 692 85 Kumla, e-post. Vid e-post skriv "Ansökan Sakab Kumla Miljöstiftelse" i ämnesraden.

Ansökan ska göras före 1 april respektive 1 oktober inför varje möte som hålls vår och höst. Följande innehåll krävs för beviljande av ansökan:

- korrekt ifylld blankett för ansökan, se ”Ansökan malldokument” till vänster.

- en tydlig budget med

- total kostnad för projektet, samt periodisering av kostnader (för flersårsprojekt)

- specifikation per kostnadsslag

- eventuella medfinansiärer och storleken på dessa bidrag

- Sökande ska stå till förfogande för muntlig presentation av projetkstatus en gång per halvår, samt slutredovisning efter avslutat projekt.

Ytterligare information

För mer information kontakta Ulrika Wievegg på telefon +46 70 375 78 03.

Tidigare bidragstagare

Projekt som fått bidrag från Norrtorp Kumla Miljöstiftelse sedan 2003 är:

  • Stipendium för Berzeliusdagarna (2 stipendiater per år)

  • Karakterisering, förorenad jord

  • Dioxinforskning vid Örebro Universitet

  • Forskning rörande organiska komplexbildare i bioremidering av tungmetallförorenad jord

  • Forskning rörande förekomst av bromerade/klorerade dioxiner i Sakabs förbränningslinje 2