Action 4

Projekt för att utveckla en metod att konvertera restprodukten filterkakor till en insatsvara att nyttja i smältprocessen inom den rostfria stålindustrin.