Tillsammans för en renare värld – Almedalen 2017

28.6./2017

Tillsammans för en renare värld – Almedalen 2017

Klimatutmaningar, en mer och mer digitaliserad värld, ett ständigt ökat behov av energi och behovet av att anpassa vårt samhället till en cirkulär ekonomi. Världen förändras och vi måste förändras med den. Vid årets seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland lyfter vi ett antal frågor som vi ser är avgörande för resan mot en hållbar värld.

Fortum arrangerar fyra seminarier i egen regi samt ytterligare tre seminarier som sker i samverkan i våra lokaler.

Seminarium om cirkulär ekonomi

Läs mer om alla seminarier

Välkomna, vi ses i Almedalen!