Seminarier om spårbarhet av farligt avfall - tillgängliga på youtube

27.7./2016

Seminarier om spårbarhet av farligt avfall - tillgängliga på youtube

Under Almedalsveckan arrangerade Ekokem två seminarier på temat Spårbarhet av farligt avfall. Vid seminarierna diskuterade experter och politiker vad som sker när farligt avfall kommer på avvägar och hur ett system för spårbarhet av farligt avfall bör utformas.

De båda seminarierna den 5 och 7 juli videofilmades och du kan se seminarierna på youtube (45 minuter långa). Du kan välja svensk eller engelsk version. Den engelska versionen har text på engelska.

Seminarium 5 juli 2016

Seminarium 7 juli 2016