Kurs: Hur ska småkemikalier hanteras?

28.8./2015

Kurs: Hur ska småkemikalier hanteras?

Den 1 januari 2015 ändrades ADR-S och nu gäller nya förutsättningar för hur småkemikalier får emballeras och märkas. Vi erbjuder därför en uppfräschad utbildning med nya moment och delvis nytt innehåll.

Kursen genomförs den 20-21 oktober 2015 på Sakabs anläggning i Norrtorp, Kumla kommun. I kursen, som pågår i två dagar, ingår bl a information om nyheterna inom ADR-S och hur man ska gå till väga när du tillämpar kapitel 16 i bilaga S. I kursen ingår även en grundläggande brandövning och kursen gäller som 1:3 utbildning.

Kursen vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i små förpackningar t ex vid kommunala återvinningscentraler eller på en industri.

Kursen som genomförs den 20-21 oktober är fulllbokad.