Kinesiska forskare besökte Ekokem för att lära om hantering av farligt avfall

9.8./2016

Kinesiska forskare besökte Ekokem för att lära om hantering av farligt avfall

Tisdagen den 9 augusti fick Ekokem i Kumla besök av en grupp kinesiska forskare från Tongji-universitetet i Shanghai. De är involverade i ett projekt som tittar på kemiska miljöföroreningar och miljökvalitet och de samarbetar med Stockholms universitet.

Resan till Sverige, där besöket på Ekokem ingår, handlar om att hitta lösningar för hur farligt avfall ska tas om hand i Kina. Forskarna ville få mer information och svar på frågor kring hur vi på Ekokem tar hand om farligt avfall och hur vi behandlar olika typer av kemiska ämnen som vi får in. Vi pratade även om cirkulär ekonomi och återvinning.

Forskare från Tongji-universitetet, i Shanghai i Kina besökte Ekokems anläggning för att få kunskap om hantering av farligt avfall.

Forskare från Tongji-universitetet, i Shanghai i Kina besökte Ekokems anläggning för att få mer kunskap om hantering av farligt avfall.

Samordnare för resan är Åke Bergman professor i miljökemi på Stockholms Universitet och chef för Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper samt Anders Bignert, professor vid Stockholms universitet.

- Det känns oerhört bra att vi kan dela med oss av vårt kunnande och vår kompetens. Vår satsning mot cirkulär ekonomi med ökat material- och resursutnyttjande tillsammans med vår långa erfarenhet av att ta hand om farligt avfall kan ge dem en bra input, kommenterar Kalle Saarimaa, vd för Ekokem AB.