Fortum fortsätter sin satsning inom cirkulär ekonomi genom förvärv av Turebergs Recycling AB

21.12./2016

Fortum fortsätter sin satsning inom cirkulär ekonomi genom förvärv av Turebergs Recycling AB

FORTUM CORPORATION PRESS RELEASE 21 December 2016

Fortum har idag slutfört förvärvet av Turebergs Recycling AB från Turebergs Åkeri AB med ett värde på upp till cirka 11 miljoner euro (108 Mkr). Den huvudsakliga verksamheten inom Turebergs Recycling är mark- och miljöbyggnation, återvinning och bearbetning av bottenaskor  från avfall-till-energi-anläggningar.

Turebergs Recycling har långtidskontrakt med sina kunder, baserat på vilken företaget erhåller förbränningsrester, behandlar dem och använder renade material som infrastrukturbyggande  material. En viktig del av verksamheten är separering av metaller för återanvändning. Turebergs Recyclings verksamhet finns främst i Stockholmsområdet och företaget har en god lönsamhet med en årlig omsättning på över 100 miljoner kronor. Företaget kommer att integreras som en del av Fortums division City Solutions, som genom förvärvet av Ekokem i augusti 2016, har stark kompetens och befintlig verksamhet inom behandling av askor.

- Vi är mycket nöjda med förvärvet av Turebergs Recycling, vilket stärker vår beslutade strategi att gå in i materialåtervinningsaffärer. Utnyttjande av avfallsförbränning i sin helhet, inklusive metallseparation, är i linje med vår vision "För en renare värld" eftersom det hjälper till att spara naturresurser  och minska koldioxidutsläppen. Förvärvet av Ekokem var vårt första stora steg in i cirkulära ekonomiaffärer och vi räknar med att fortsätta vår tillväxt när attraktiva möjligheter uppstår både inom våra befintliga hemmamarknader samt inom nya geografiska områden, säger Markus Rauramo, chef för divisionen City Solution, Fortum.

- Vi välkomnar Fortum som ny ägare av vårt dotterbolag Turebergs  Recycling, som har lång erfarenhet inom behandling och återvinning av bottenaskor från förbränning. Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och vi ser fram emot att följa företagets fortsatta framgångar, Daniel Bergholtz, ägare av Turebergs Åkeri AB.

Fortum Corporation
Group Communications

För mer information:

Antti Kaartokallio, Head of Environmental Construction, Fortum, City Solutions,
tel. +358 50 3833 497

Fortum

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2015 uppgick till 3,5 miljarder euro. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V) www.fortum.com