Farligt avfall måste kunna spåras

29.6./2016

Farligt avfall måste kunna spåras

Pressmeddelande 29 juni 2016

Sverige är ett av bara tre europeiska länder som inte har något system för att spåra farligt avfall. 2015 konstaterade Riksrevisionen att en fjärdedel av Sveriges farliga avfall från 2012 kan ha kommit på avvägar. Naturvårdsverket ska ge ett förslag på hur ett nationellt spårbarhetssystem för farligt avfall ska utformas. Frågan är brännande aktuell eftersom bra koll på det farliga avfallet är en förutsättning för cirkulär ekonomi.

Under Almedalsveckan arrangerar Ekokem två seminarier på temat Spårbarhet av farligt avfall.

Experter och politiker diskuterar vad som sker när farligt avfall kommer på avvägar och hur ett system för spårbarhet av farligt avfall bör utformas.

– Att kunna spåra farligt avfall är mycket viktigt, både för att minska miljörisker men också för att få stopp på en illegal handel som kan mäta sig med drog- och vapenhandeln i omfattning, det säger Hanna Eriksen, Chef EHSQ Ekokemkoncernen.Kraven från EU ökar, EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv för cirkulär ekonomi där avfall i större utsträckning nyttjas som en resurs. Om den resursen ska vara giftfri krävs att det farliga avfallet tas om hand på ett korrekt sätt.

Läs mer om seminarierna och paneldeltagarna här.

Mediakontakt:

Hanna Eriksen,
telefon +46 70 375 88 06,
hanna.eriksen@ekokem.com