Ekokem Sverige söker Produktionschef

30.3./2017

Ekokem Sverige söker Produktionschef

Din huvudsakliga uppgift är att leda, samordna och ta fullt ansvar för utvecklingen av produktionen i Norrtorp, Kumla. Detta innebär att optimera och effektivisera produktionsprocesserna samt skapa affärsmöjligheter som präglas av affärsförståelse. Rollen är både operativ och strategisk. För att bli framgångsrik i denna position behövs erfarenhet och förmåga att vara kostnadseffektiv och leverera goda resultat.

Läs mer tjänsten här