Ekokem köps av Fortum – utvecklingen mot att bli ledande inom cirkulär ekonomi fortsätter: total köpeskilling motsvarar 700 miljoner euro

27.5./2016

Ekokem köps av Fortum – utvecklingen mot att bli ledande inom cirkulär ekonomi fortsätter: total köpeskilling motsvarar 700 miljoner euro

Fortum och de fyra största ägarna av Ekokem har idag meddelat att de har tecknat ett avtal där Fortum tillåts köpa deras aktieandelar i Ekokem. De fyra största ägarna i Ekokem är finska staten, den finska regionala och lokala myndigheten, Ilmarinen samt Helsingfors miljötjänstemyndighet och de äger motsvarande 81 % av aktieinnehavet och rösträtten. Totalt har Ekokem 400 aktieägare.

Affären kräver konkurrensverkets godkännande i både Finland och Sverige och Fortum räknar med att affären ska vara i hamn under tredje kvartalet 2016. Fortum har också meddelat att de avser att lägga ett bud på resterande aktier till samma pris (165 euro per aktie). Genomförandet av affären är avhängigt godkännande från konkurrensmyndigheten samt erhållande av aktiemajoritet i Ekokem. Den totala skuld- och kontaktfria summan för 100 % av Ekokemkoncernen är 700 miljoner euro.

Ekokems koncernvd Karri Kaitue: ”De senaste åren har Ekokem vuxit från ett finskt företag till en nordisk miljötjänstkoncern. Vår tillväxt har varit lönsam och marknaden erbjuder många möjligheter för vår verksamhet att växa ytterligare. Ett exempel på våra tillväxtområden är kretsloppsbyn som byggs i Riihimäki. Anläggningen omfattar återvinning av plast, biogas och energi från blandat hushållsavfall.

I början av 2016 startade Ekokems styrelse en kapitalstrukturbedömning i syfte att säkerställa resurser för att verkställa bolagets strategi och fortsatta tillväxt. Jag är övertygad om att vi som en del av Fortum kommer att uppnå målet och Ekokems framgångar kommer att fortsätta. Med hjälp av Fortums bredare nätverk och resurser kommer vi att kunna erbjuda Ekokems service från en starkare plattform än idag. Jag tror att Fortum kommer att utveckla sin affär inom cirkulär ekonomi med Ekokem som bas.”

Pekka Lundmark, Fortums koncernchef: ”Ekokem är ett förstklassigt företag med erfaren ledning och personal. Med stöd av Fortums erfarenheter inom waste-to energy och starka finansiella resurser kommer nordens ledande företag inom cirkulär ekonomi att bildas. Vi ser goda internationella tillväxtmöjligheter för företaget och avser att investera i fortsatt utveckling av Ekokems erbjudanden.”

För mer information

Karri Kaitue, CEO, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 220

Hanna Masala, SVP, strategy, IR and communications, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 110

Bakgrundsfakta

Fortum i korthet

Fortums vision är att vara en föregångare inom ren energy. Fortum erbjuder sina kunder elektricitet, värme och kyla så väl som andra energilösningar. Fortums huvudmarknader är Norden, Baltikum, Ryssland, Polen och Indien. 2015 hade Fortum ca 8000 anställda och omsättningen var 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är noterad på Nasdaqbörsen i Helsingfors.

Ekokem i korthet

Ekokem är ett av de ledande företagen inom cirkulär ekonomi i Norden och erbjuder miljöservice och materialeffektivitet. Ekokem driver Nordens ledande farligt avfallsanläggningar och erbjuder sina kunder en bred specialistkunskap inom miljökunnande. Bolagets mål är skapa mervärde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder återvinning, nyttiggörande och lösningar för bortskaffande och slutligt omhändertagande samt marksanering och miljöbyggtjänster. Under mer än 35 år har Ekokem bidragit med att spara naturresurser och främja en cirkulär ekonomi.

Fortums pressmeddelande om affären 27 maj 2016