Ekokem deltar vid Renare marks vårmöte

15.3./2016

Ekokem deltar vid Renare marks vårmöte

Den 16-17 mars deltar Ekokem vid Renare marks vårmöte i Göteborg. Temat för vårmötet är ”Kommunikation och samhällsnytta – att samverka för en bättre miljö”. Ekokem deltar i konferensen och har en monter på plats. Välkommen att prata förorenad jord, konstruktion, sanering och materialnyttjande med oss.

Renare mark

Renare mark är en ett nätverk med syfte att öka kommunikationen och kunskapsutbytet mellan olika grupper av expertis när det gäller förorenad mark, sediment och grundvatten. Nätverket bildades 2001. Läs mer på http://wp.renaremark.se/.