Ekokem delar ut miljödiplom till Örebro Airport

28.10./2016

Ekokem delar ut miljödiplom till Örebro Airport

Pressmeddelande 2016-10-28


Under torsdagen tilldelades Örebro Airport diplom för värdefulla insatser för den cirkulära ekonomin genom förbättrade processer kring avfallshantering på flygplatsen. Under 2015 inleddes samarbetet med Ekokem som är ledande i Norden inom cirkulär ekonomi. Diplomet delades ut av Ekokem ABs vd Kalle Saarimaa.

- Syftet med samarbetet är att stärka och förbättra flygplatsens material- och energieffektivitet och bidra med lösningar för återanvändning, återvinning samt omhändertagande av avfall, säger Kalle Saarimaa på Ekokem. Vi har bland annat genomfört utbildningar för all personal kring hur avfall ska sorteras och märkas. Diplompremieringen är ett sätt att ytterligare påvisa vikten av att aktivt arbeta vidare med avfalls- och materialhanteringen kopplat till miljövinsten, säger Kalle Saarimaa.

Mikael Smedberg, vd på Örebro Airport berättar:

- Miljöarbetet har pågått i flera år på flygplatsen, men vi har nu tagit ytterligare steg genom Ekokems närvaro i det dagliga arbetet. Under de senaste åren har vi förnyat hela flygplatsens maskinpark, vilket innebär att utrustningen som användas vid frakt och passagerarflygen har minskat med 90 procent i utsläpp och miljöpåverkan. Miljöperspektivet är ett prioriterat område i våra arbetsprocesser och en förutsättning för en hållbar utveckling i flygplatsverksamheten.

- I dagarna inleder vi även en rekryteringsprocess för att förstärka vår interna kompetens med en miljöansvarig, avslutar Mikael.

För mer information:

Mikael Smedberg, vd Örebro Airport, 019 30 70 18, mikael.smedberg@orebroairport.se  

Kalle Saarimaa, vd Ekokem AB, 072-561 17 70, kalle.saarimaa@ekokem.com

Fakta om Örebro Airport:
Örebro Airport är Sveriges största regionala fraktflygplats med unik kapacitet och erfarenhet av att hantera alla typer av gods och flygplan. Inom persontrafik har vi ett starkt utbud av charter och linjetrafiken till Malmö och Köpenhamn är viktiga länkar för regionens näringsliv att möta sina marknader i Sverige och hela världen. Örebro Airport ägs av Örebro-, Kumla-, Karlskoga kommun samt Region Örebro Län och hade 2015 en omsättning på ca 75 miljoner. Totalt sysselsätter verksamheterna vid flygplatsen över 400 personer.

Fakta om Ekokem:
Ekokem är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Ekokemkoncernen har nästan 700 professionella medarbetare i Norden. Ekokemkoncernen ingår i Fortumkoncernen och hade år 2015 en omsättning på 258,3 miljoner euro.