Ekokem bjuder in till seminarier om Spårbarhet av farligt avfall i Almedalen

17.6./2016

Ekokem bjuder in till seminarier om Spårbarhet av farligt avfall i Almedalen

Välkommen till Ekokems seminarier om spårbarhet av farligt avfall på Aktuell Hållbarhet Arena tisdag 5 juli och torsdag 7 juli under Almedalsveckan 2016.

2015 konstaterade Riksrevisionen att 680 000 ton av uppkommen mängd farligt avfall i Sverige 2012 kan ha kommit på avvägar. Att omhänderta farligt avfall på ett miljöriktigt sätt är kostsamt, jämfört med att göra sig av med det på olaglig väg. Men om det inte görs kommer gifterna förr eller senare i retur. Detta samt även att den illegala handeln med farligt avfall är internationell och omfattande diskuteras på seminarierna. Införandet av ett nationellt system för spårbarhet av farligt avfall närmar sig och vid seminarierna diskuterar även olika aktörer vilka krav som bör ställas på ett sådant system.

Mer detaljer om seminarierna och paneldeltagarna hittar du nedan. Seminarierna kommer att websändas via http://www.aktuellhallbarhet.se/aktuell-hallbarhet-arena-live/

 

Tisdag 5/7 kl. 13.00 – 13.45

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Cirkulär ekonomi med gifter i retur?

2015 konstaterade Riksrevisionen att en fjärdedel, eller 680 000 ton, av uppkommen mängd farligt avfall i Sverige 2012 kan ha kommit på avvägar. Att omhänderta farligt avfall på ett miljöriktigt sätt är kostsamt, jämfört med att göra sig av med det på olaglig väg. Men om det inte görs kommer gifterna förr eller senare i retur. Ibland där vi absolut inte vill ha dem. Seminariet ger exempel på olaglig hantering av farligt avfall och konsekvenserna av detta. EU ställer krav på att farligt avfall ska kunna spåras från uppkomst till slutlig destination. Men tillsammans med Cypern och Rumänien är Sverige det enda EU-land som ännu inte infört något system för detta. Samtidigt som den illegala handeln med farligt avfall fortsätter att öka.

Värd: Hanna Eriksen, Director EHSQ Ekokem Group (tidigare miljöchef på Sakab AB)

Moderator: Susanne Kummel, Kummel Consulting AB

Paneldeltagare

Kerstin Cederlöf – Chef för generaldirektörens stab och ställföreträdande generaldirektör Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ansvarar bland annat för frågor som handlar om kretslopp och avfall och har i uppdrag av Regeringen att ta fram ett system för spårbarhet av farligt avfall.

Åke Bergman - Professor i miljökemi Stockholms Universitet, Chef för Swetox som är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Åke är en välkänd profil på miljökemiområdet. Han var sakkunnig granskare och hade en ledande roll i Stefan Jarls film Underkastelen från 2010.

Weine Wiqvist - VD för Avfall Sverige, branschorganisationen inom avfall och återvinning, som företräder landets kommuner och kommunala avfallsbolag. Ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeiska branschorganisationen för kommuner och kommunala bolag som ansvarar för avfallshanteringen.

Matilda Ernkrans - Riksdagsledamot (S) för Örebro län, Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Kristina Yngwe - Riksdagsledamot Skåne läns södra, miljöpolitisk talesperson (C) och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Torsdag 7/7 kl. 13.00 – 13.45

Det ska vara lätt att göra rätt – att spåra farligt avfall

Den illegala handeln med farligt avfall är internationell och omfattande. I omsättning kan den mäta sig med såväl drog- som vapenhandel. Med förödande konsekvenser för miljön och seriösa marknadsaktörer. Men det finns ett effektivt sätt att försvåra för dem som vill tjäna pengar på dessa skumraskaffärer; att spåra vart det farliga avfallet tar vägen! Införandet av ett nationellt system för spårbarhet av farligt avfall närmar sig och här diskuterar olika aktörer vilka krav som bör ställas på ett sådant system. Vi sneglar också på lösningarna i några av våra grannländer och kan konstatera att även tillsynen vinner på införandet av ett system för spårbarhet av farligt avfall.

Värd: Hanna Eriksen, Director EHSQ Ekokem Group (tidigare miljöchef på Sakab AB)

Moderator: Susanne Kummel, Kummel Consulting AB

Paneldeltagare

Martin Påhlman - Chef för Enheten för vägledning, Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ansvarar bland annat för frågor som handlar om kretslopp och avfall och har i uppdrag av Regeringen att ta fram ett system för spårbarhet av farligt avfall.

Britt Sahleström - VD Återvinningsindustrierna.

Jan Göransson - Ordförande för Rådforum Miljö hos Sveriges Åkeriföretag. Representerar även Suez, ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering.

Gunnar Caperius - Senior politiskt sakkunnig, teamledare (C), Miljö- och jordbruks-, Närings-, Skatte- och Finansutskotten samt EU-nämnden.

Emma Nohrén - Riksdagsledamot och Landsbygdspolitisk talesperson (MP).

För frågor om seminarierna var vänlig kontakta

Martina Melander, Specialist, Public Relations, telefon 070 - 375 78 64

Stefan Broman, Försäljningschef, telefon 070 - 375 78 01

Läs mer om våra seminarier; praktisk information och bakgrundsinformation

Read more about our seminars (English version)

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Arena i Almedalen