Media

Fortum Recycling and Waste Solutions mediesida erbjuder media och andra intressegrupper aktuell information och bakgrundsinformation om bolagets verksamhet. Här kan du läsa pressmeddelanden och annat aktuellt.

Fortum Recycling and Waste Solutions är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet.Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande.

Fortum Recycling and Waste Solutions är ett affärsområde inom Fortums division City Solutions. Här hittar du mer information om nyheter samt pressmeddelanden.