Skogsindustri

Fortum erbjuder heltäckande miljö- och materialtjänster för skogsindustrin som ger kostnadsbesparingar och effektiviserar produktionsprocessen.

De senaste kunskaperna inom skogsindustrin

Fortum erbjuder mångsidiga tjänster inom material och miljökonstruktion som uppfyller skogsindustrins behov. Med hjälp av helhetslösningarna inom avfallshantering och materialåtervinning som skräddarsys för just ditt företag kan man utnyttja alla återvinningsbara material – antingen i industrins egna eller i Fortums processer.

Innovativa lösningar för de industriella processerna framåt samtidigt som man minskar uppkomsten av avfall och förbättrar materialeffektiviteten. Fortums forsknings- och utvecklingsteam söker ständigt efter bättre och mer effektiva sätt att återvinna material samt nya flöden att utnyttja. Fortum har kunskaper om lagstiftningen och aktuella fokusområden inom skogsindustrin. Vi är med och utvecklar nya, innovativa lösningar för industrin, exempelvis via forskningsprogram.

Kostnadsbesparingar av restflöden

Utnyttjande av materialflöden ökar lönsamheten och effektiviserar produktionsprocessen. Genom att återvinna avfall sparar man in rejält både på kostnaderna och jungfruliga råvaror.

Exempel på lösningar som vi tillhandahållit:

 • Vi har använt återvinningsbara material, som exempelvis plast, för att framställa återvinningsprodukter och råmaterial till industrin.
 • Aska och bottensats i form av natriumkarbonat som uppstår som biprodukt har använts på pappersbruk både i egna projekt och i Fortums miljökonstruktionsprojekt.
 • Farligt avfall har avlägsnats från kretsloppet genom förbränning.

Betydande fördelar för skogsindustrin: 

 • Kostnadsbesparingar
 • Företagets rykte
 • Effektivare process
 • Återanvändning av avfall och biflöden
 • Information om nya bestämmelser
 • Kundspecifika, hållbara lösningar

Fortum:

 • Klassificerar, sorterar, packeterar, transporterar, utbildar och forslar bort avfallet.
 • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning.
 • Deltar i miljöutvecklings- och miljöuppbyggnadsprocesser genom att exempelvis rena vattendrag och förorenad mark och bygga deponier.
 • Vi tillhandahåller både lokala heltäckande service- och logistiklösningar och internationella nätverk för avfallshantering.