Sjöfart

Fortums tjänster för återvinning av farligt avfall och miljösanering ger användbara lösningar och minimerar riskerna inom sjöfartsindustrin.

Kompletta lösningar för utmaningar inom sjöfartsindustrin

Fortums tjänster för återvinning av farligt avfall och miljösanering ger användbara lösningar och minimerar riskerna inom sjöfartsindustrin. Förutom säker och hållbar hantering av stora volymer avfall svarar vi omedelbart vid förfrågningar som gäller vid nödsituationer.

Fortum samlar in, behandlar och återvinner farligt avfall från exempelvis hamnar, fartyg och anläggningar på land. Gifterna avlägsnas från det farliga avfallet och återvinns som energi i form av fjärrvärme och el. Oljehaltigt vatten återvinns och blir till nya produkter.

Dessutom tillhandahåller Fortum en heltäckande lösning för sanering vid olyckor till havs. Vätskor kan exempelvis samlas in och tankar kan rengöras på land. Tjänsten finns tillgänglig över hela världen, dygnet runt.

Effektiv, kundorienterad service

Säkerhet, effektivitet och funktionell logistik är centralt för sjöfartsindustrin. Fortum utför alla uppdrag enligt tidsplanen och ger snabb respons på förfrågningar. Fortum tillämpar bästa praxis och arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser.

Fortums expertis och långa erfarenhet ger kunderna mervärde. Varje företag får en effektiv plan som uppfyller deras behov och stödjer deras processer. Utöver fördelarna för miljön är återvinning en del av det som ger företaget ett gott rykte.

Exempel på våra lösningar

  • Oljehaltigt vatten som samlas in vid hamnar och anläggningar på land återvinns.
  • Om det sker en naturkatastrof görs en noggrann miljösanering på land.
  • Farligt avfall omvandlas till energi och används till miljövänlig fjärrvärme.

De största fördelarna

  • Positivt för företagets image
  • Heltäckande service
  • Riskminimering
  • Innovativa, individuella lösningar
  • Pålitlig expertis
  • Dygnet-runt-service

Vi berättar gärna mer om våra omfattande miljötjänster. Låt oss diskutera tillsammans hur vi kan uppnå effektivitet och driftsäkerhet hos ditt företag.