Olja och gas

Fortum tillhandahåller tjänster för återvinning av farligt avfall samt miljösanering för att lösa olje- och gasindustrins utmaningar och minimera riskerna.

Säkra lösningar för olje- och gasindustrins behov

Fortum tillhandahåller tjänster för återvinning av farligt avfall samt miljösanering för att lösa olje- och gasindustrins utmaningar och minimera riskerna. Med hjälp av en heltäckande tjänst kan stora volymer avfall hanteras och omedelbar hjälp finns att tillgänglig vid en krissituation.

Fortum samlar in, behandlar och återvinner farligt avfall från exempelvis hamnar, anläggningar på land och oljeriggar. Gifterna avlägsnas från det farliga avfallet och återvinns som energi i form av fjärrvärme och el. Oljehaltigt vatten återvinns och blir till nya produkter.

Dessutom tillhandahåller Fortum en heltäckande lösning för sanering vid olyckor till havs. Vätskor kan exempelvis samlas in och tankar kan rengöras på land. Tjänsten finns tillgänglig över hela världen, dygnet runt.

Företagsanpassad service i tid

För olje- och gasindustrin är säkerhet, effektivitet och funktionell logistik av central betydelse. Fortum svarar snabbt på alla förfrågningar och ser till att alla uppgifter genomförs enligt tidplanen. Fortum tillämpar bästa praxis och arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser

Fortums expertis och långa erfarenhet bidrar till kundens värdekedja. Varje företag får en effektiv, individuell plan som uppfyller deras behov och stödjer deras processer. Återvinning ger miljöfördelar samtidigt som det ger företaget ett gott rykte.

Exempel på våra lösningar

  • Oljehaltigt vatten som samlas in från oljeriggar och markanläggningar återvinns.
  • Om det sker en naturkatastrof görs en noggrann miljösanering på land.
  • Farligt avfall omvandlas till energi och används till miljövänlig fjärrvärme.

De största fördelarna

  • Positivt för företagets image
  • Heltäckande service
  • Riskminimering
  • Innovativa, individuella lösningar
  • Pålitlig expertis
  • Dygnet-runt-service

Låt oss diskutera tillsammans vilka av våra miljötjänster som skulle gynna ditt företag. Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig att förbättra driftsäkerheten hos ditt företag.