Metallindustri

Leverans av återvunnen metall, återanvändning av metall samt andra kostnadseffektiva lösningar för att minska och dra nytta av materialflödena inom metallindustrin.

Metallindustrin deltar i utvecklandet av ett kretsloppssamhälle

Fortum utvecklar aktivt nya kostnadseffektiva lösningar för att både minska materialflödena som uppstår inom metallindustrin och dra nytta av dem genom återanvändning. Vi gör nytt råmaterial av avfall och slagg eller återanvänder det samt sanerar förorenad mark eller vatten.

Fortum har både god lokal kännedom om och internationell erfarenhet av metallindustrin som gör det möjligt att bedriva ett öppet samarbete och genomföra innovativa, långsiktiga projekt. Det avfall från metallindustrin som behandlas varierar stort beroende på bransch – den gemensamma faktorn är de stora mängderna av otjänligt material som kommer från produktionen. 

Fortums styrka är de skräddarsydda lösningarna som utvecklas för varje kund och tillsammans med kunden. Kretsloppstänkandet är inget nytt koncept inom metallindustrin, men vi har implementerat det på alla områden: minimering av onödigt avfall, återanvändning, material- och energiåtervinning och deponering.

Biflödena inom metallindustrin har ett värde

Fortum deltar i samarbete med våra kunder inom metallindustrin i flera forsknings- och utvecklingsprojekt där man utmanar de traditionella avfallsåtervinningsmodellerna mot ett kretsloppstänkande som sparar material, energi och miljön. Vi vill exempelvis optimera återvinningen av avfallsmaterial som uppstår i produktionen och söker ständigt efter nya användningsområden för dem – till fabrikens egen produktion, för användning inom andra industrisektorer, som byggnadsmaterial till vägar, till behandling av förorenade marker och vattendrag samt för ansvarsfullt specialkonstruktion för miljön.

Betydande fördelar för metallindustrin

  • Utveckling och effektivisering av processerna i hela kedjan från produktion till slutförvaring av avfall.
  • Större kunskap, fler potentiella lösningsmodeller för att öka kostnads- och miljöeffektiviteten.
  • Mätning av KPI (konsumentprisindex) till grund för en kontinuerlig tillväxt och utveckling.
  • Ökad kompetens och bättre rykte.
  • Information om nya miljölagar och bestämmelser. 

Fortum

  • Klassificerar, sorterar, packeterar, transporterar, utbildar och forslar bort avfallet.
  • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning.
  • Deltar i utvecklings- och byggnadsprocesser för miljön genom att rena vattendrag, sanera förorenad mark och bygga deponier samt oskadliggör bland annat aska från masugnar.
  • Vi tillhandahåller både lokala heltäckande service- och logistiklösningar och internationella nätverk för avfallshantering.
  • Vi erbjuder en lösningsmodell i form av alltifrån återvinning av enskilda material till komplett outsourcing av avfallshanteringen.