Industrier

Industrier

Bygg- och rivningsverksamhet

Över 95 procent av det avfall som uppstår på byggarbetsplatser kan utnyttjas som exempelvis dräneringslager på deponier eller som energi.

Gruvindustri

Innovativa och hållbara lösningar för miljöhänsyn och materialhantering inom gruvindustrin.

Handel och tjänster

Ett servicekoncept som förstår de olika funktionerna inom handeln, lagstiftningen och ändrade krav i den.

Kemisk industri

Med kundspecifika lösningar för miljövård och materialeffektivitet bidrar vi med effektivitet i processerna inom den kemiska industrin.

Metallindustri

Leverans av återvunnen metall, återanvändning av metall samt andra kostnadseffektiva lösningar för att minska och dra nytta av materialflödena inom metallindustrin.

Olja och gas

Fortum tillhandahåller tjänster för återvinning av farligt avfall samt miljösanering för att lösa olje- och gasindustrins utmaningar och minimera riskerna.

Plastindustri

Fortum är leverantör av återvunnet råmaterial och samarbetspartner i all hantering av materialflöden.

Sjöfart

Fortums tjänster för återvinning av farligt avfall och miljösanering ger användbara lösningar och minimerar riskerna inom sjöfartsindustrin.

Skogsindustri

Fortum erbjuder heltäckande miljö- och materialtjänster för skogsindustrin som ger kostnadsbesparingar och effektiviserar produktionsprocessen.