Strategi 2017: Mot en cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi behöver innovativa pionjärer som ser långt in i framtiden. Sedan företaget bildades har Fortum Waste Solutions gått i spetsen för branschen, både när det gäller hantering av farligt avfall och som energiproducent. Nu vill vi starkt bidra till att bygga ett kretsloppssamhälle där förlust av material och uppkomst av avfall minimeras.

En cirkulär ekonomi behöver innovativa pionjärer som ser långt in i framtiden. Sedan företaget bildades har Fortum Waste Solutions gått i spetsen för branschen, både när det gäller hantering av farligt avfall och som energiproducent. Nu vill vi starkt bidra till att bygga ett kretsloppssamhälle där förlust av material och uppkomst av avfall minimeras.

Alla företag som ingår i Fortum Waste Solutions koncernen har arbetat i 40 år för att spara in på naturresurserna och avlägsna farliga ämnen från kretsloppet. Vi fokuserar på en verksamhet med en återvinningsekonomi genom att utveckla nya sätt att utnyttja avfall som råmaterial. Vårt mål är att se till att dubbelt så stor mängd material går till återanvändning fram till år 2017.

Kolla på
video

Sinande naturresurser är en megatrend och vi har mycket att bidra med till lösningen på det. Vår mission Tillsammans sparar vi naturresurser är mer aktuell än någonsin.

Vår visionär att vara ett flexibelt och ambitiöst bolag, som arbetar för att främja cirkulär ekonomin och som är en föregångare i att förändra branschen. Vi växer på ett lönsamt sätt och snabbare än marknaden i genomsnitt i Norden, tillsammans med våra nyckelkunder. Vi är våra kunders främsta partner, som ger mervärde åt dem. Vi arbetar tillsammans, lär oss snabbt och utmanar oss själva. Vi är den bästa arbetsplatsen för att verka för en bättre miljö.

Vi arbetar utifrån våra värderingar. Våra värderingar är: ansvar, vilja att förnya, respekt för individen och ärlighet.