Mot en hållbar framtid

Bekämpningen av klimatförändringarna och målet att spara in på naturresurserna har fått ett av världens mest snabbväxande verksamhetsområden att se dagens ljus: återvinningssektorn. Sinande naturresurser är en megatrend och Fortum Waste Solutions har mycket att bidra med till lösningen på det problemet.

Begränsade råvaror kommer mer och mer att styra in företagen och samhället mot ett effektivt utnyttjande av resurserna. På europeisk nivå beräknas den ekonomiska potentialen uppgå till så mycket som 1,8 miljarder euro fram till år 2030. Samtidigt kommer enligt OECD:s bedömningar 3 miljarder människor att nå medelklassens levnadsstandard. Då utgör medelklassen 4,9 miljarder människor. Man räknar med att behovet av råvaror kommer att fördubblas, då människor kommer att konsumera mer än någonsin.

För att denna ökade levnadsstandard och den beräknade ökningen av råvaruförbrukningen som detta medför ska vara möjlig måste man främja metoder, investeringar och infrastruktur som sparar in på naturresurserna. Detta sker inte av sig själv, utan det kräver stort kunnande och ett fördomsfritt ledarskap. Man måste skapa nya metoder som förbättrar utnyttjandegraden av naturresurserna och materialåtervinningen. Denna utveckling leder till att det uppstår en betydande marknad för andra generationens återvunna råvaror av hög kvalitet, som är billigare än jungfruliga råvaror.

Som föregångare bygger Ekokem upp ett kretsloppssamhälle och bibehåller sin egen kärnkompetens samtidigt som vi specialiserar oss på nya kunskapsområden. Att utveckla återvinningen och hitta nya, innovativa sätt att utnyttja avfall är vårt sätt att omvandla framtidens risker till möjligheter.