Turvallinen ympäristölle

Kiertotalousyhtiönä Fortum Waste Solutions hoitaa osansa ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja on sitoutunut ympäristövahinkojen ja päästöjen lupaylitysten nollatasoon.

Tinkimätöntä työtä ympäristön hyväksi

Käytännössä ympäristövastuu merkitsee Ekokemille sitä, että huolehdimme oman toimintamme ympäristöystävällisyydestä ja materiaalitehokkuudesta. Toisaalta myös kehitämme ja toteutamme korkeatasoisia ympäristöratkaisuja asiakkaillemme, joita palvelumme auttavat suoriutumaan ympäristövelvoitteistaan.

Valtakunnallinen toimija, hyvä naapuri

Tavoitteemme on edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista. Ensisijaisesti pyritään vähentämään jätteen määrää. Käsittelemästämme jätevirrasta hyödynnetään mahdollisimman suuri osa materiaalina. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet hyödynnetään energiantuotannossa ja jätteet, joille ei ole hyötykäyttöratkaisua, sijoitetaan turvallisesti kaatopaikalle.

Katso
video

Tavoitteena nolla lupaylitystä

Pohjoismaiden ympäristölainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Ekokem on tottunut työskentelemään avoimesti ja läpinäkyvästi, korkeammalla tasolla kuin mitä lait ja asetukset edellyttäisivät.