Turvallinen ihmiselle

Työturvallisuusperiaatteisiimme kuuluu, että Fortum Waste Solutions on turvallinen työpaikka kaikille. Konsernissa on asetettu kaikille Fortum Waste Solutionsilla työtä tekeville yhteiseksi kokonaistavoitteeksi nolla tapaturmaa vuodessa.

Fortum Waste Solutions haluaa olla sekä työntekijöilleen että yhteistyökumppaneilleen turvallinen, hyvä työpaikka. Tämä edellyttää tinkimätöntä asennetta ja välittämistä. Teemme jatkuvasti työtä turvallisuuden parantamiseksi.

Työskentelemme jatkuvasti onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä kannustamme ja koulutamme henkilökuntaamme tunnistamaan vaaran paikat. Koko henkilöstöä on aktivoitu toimimaan turvallisuusohjeiden mukaisesti ja kiinnittämään huomiota toistensa turvallisuuteen.

Katso
video

Henkilöstön turvallisuuskoulutusta on toteutettu teemalla välittäminen. Aito työturvallisuus syntyy yksilön oma-aloitteisesta turvallisuuden hallinnasta sekä kyvystä tunnistaa työnsä vaarat ja haitat. Kun koko yhteisö ymmärtää turvallisuuden tärkeyden, on yhdessä hyvä tehdä töitä.

Kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta yhteistyökumppaneidemme kanssa. Järjestämme turvallisuuspalavereita ja havainnointikierroksia sekä pidämme vuosittain yhteisiä turvallisuuskoulutuksia. Solmiessamme yhteistyösopimuksia kannustamme samalla yhteistyökumppaneitamme kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja.