Sertifikaatit

Fortum Waste Solutionsin ISO-sertifikaatit takaavat palveluiden laadun sekä ympäristönäkökulman ja työturvallisuuden toteutumisen.

Palveluiden takeena kansainväliset sertifikaatit

Kansainvälisillä hallintajärjestelmien standardeilla kehitetään liiketoimintajohtamisen eri alueita. Fortum Waste Solutionsin palvelut Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa on sertifioitu ISO-standardien mukaisesti.

Fortum Waste Solutionsin hallintajärjestelmien standardit, laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti, ympäristöhallinnan ISO 14001 -sertifikaatti ja turvallisuuden OHSAS 18001 -sertifikaatti, ovat tunnetuimpia ja yleisimpiä vakuuksia laadukkaalle toiminnalle. ISO:n hallintajärjestelmästandardien tavoitteena on luoda kokonaisuus, jossa johtamisjärjestelmän ja liiketoiminnan kehittäminen eri osa-alueiden kautta parantuu.

Fortum Waste Solutionsin sertifikaatit, Suomi:

  • ISO 9001 -sertifikaatti laadunhallintajärjestelmän kehittämiseksi osaksi muuta johtamista ja prosessinhallintaa sekä takaamaan asiakaslähtöisyyden järjestelmällisessä laadun parantamisessa.
  • ISO 14001 -sertifikaatti ympäristöasioiden hallinnan avuksi, muun muassa osoittamaan sidosryhmille ympäristövastuun huomioimisen ja ympäristölainsäädännön noudattamisen.
  • OHSAS 18001 -sertifikaatti työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen parantamiseksi, jotta työsuojelu- ja työturvallisuusasioiden hoito tulevat osaksi jokapäiväistä toimintaa.