EcoVadis

Ekokemin liiketoiminnan vastuullisuus on saanut EcoVadis-tutkimusyhtiöltä kultatason arvion.

Ekokemin liiketoiminnan vastuullisuus on saanut toimitusketjujen vastuullisuusluokituksiin ja -työkaluihin erikoistuneelta EcoVadis-tutkimusyhtiöltä kultatason arvion (”gold recognition level”, 68/100 pistettä), mikä käytännössä tarkoittaa sijoittumista parhaaseen 5% arvioiduista yrityksistä.

EcoVadis on ostajille ja toimittajille suunnattu vastuullisen hankinnan verkosto, jossa on mukana 24 000 toimittajaa 145 eri toimialalta 95 eri maassa. Näiden yrityksien joukossa on yli 100 monikansallista suuryritystä, jotka seuraavat tavarantoimittajiensa kestävän kehityksen suorituskykyä.

Organisaation suorituskykymittaristojen avulla globaalien toimitusketjujen vastuullisuutta monitoroidaan 21 vastuullisuusindikaattorin kautta neljässä teemassa, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu/ihmisoikeudet, eettiset/oikeudenmukaiset liiketoimintakäytännöt ja toimitusketjut. Järjestelmässä toimittajat arvioidaan ja pisteytetään vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella edellämainituilla osa-alueilla.

EcoVadis-yhtiön menetelmä perustuu kansainvälisiin yhteiskuntavastuuraportointikehyksiin, kuten yhteiskunta- ja yritysvastuuraportointia varten kehitettyyn GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative), YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -yhteiskuntavastuuoppaaseen.