Laatu

Fortum Waste Solutionsin johtamismalli rakentuu laadun-, ympäristön- ja turvallisuudenhallintajärjestelmistä. Laadunhallinta on jatkuvaa kehitystä. Lue lisää!

Laadunhallinta on jatkuvaa kehitystä

Fortum Waste Solutionsin johtamismalli rakentuu laadun-, ympäristön- ja turvallisuuden- hallintajärjestelmistä. Käytännön toimintatavat, asetetut tavoitteet ja riittävät resurssit luovat edellytykset jatkuvalle kehitystyölle.

Fortum Waste Solutionsin standardeihin perustuva johtamismalli on sidottu laadun-, ympäristön- ja turvallisuudenhallintajärjestelmiin; ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifiointeihin.

Laadunhallintajärjestelmän avulla Fortum Waste Solutions varmistaa, että lupien ja lupapäätösten sekä päästöjen raja-arvot ovat vaatimusten mukaisia. Kehitämme järjestelmällisesti laatua sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.

Fortum Waste Solutionsin johto huolehtii, että yrityksen toiminta ja palvelut kohtaavat laadunhallintajärjestelmän vaatimukset sekä asiakkaiden ja osakkeenomistajien odotukset. Avoin keskustelu ja vuorovaikutus työntekijöiden ja osakkeenomistajien kesken ovat laadukkaan toteutuksen edellytykset.

Määräystenmukaista, luotettavaa ja jäljitettävää palvelua:

  • Palvelumme Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa ovat kaikki sertifioitu ISO-standardien mukaan
  • Fortum Waste Solutions Group toimii tiukasti kaikkien asiaankuuluvien määräysten mukaan. Käyttämämme materiaalinkäsittelytekniikat ovat Best Available Techniquesin (BAT) mukaisia.
  • Materiaalivirtojen käsittely on jäljitettävää, ja asiakkaat voivat luottaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  • Fortum Waste Solutionsillä on aktiivista vuorovaikutusta toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja ympäristölupien ehtoihin perustuva raportointijärjestelmä.