Yhteiskuntavastuu

Kiertotalousyhtiönä Fortumille yhteiskuntavastuu on kunnia-asia. Huolehdimme siitä, että toimintamme on turvallista sekä ympäristölle että ihmisille.

Ekokemillä vastuullisuudelle on määritelty kuusi kärkeä, joille on asetettu tavoitteet

1. Materiaalitehokkuus
Hylätyt materiaalit ohjataan uudelleen kiertoon joko entiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen.

2. Energiatehokkuus
Hyödynnetään kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit energiana, tehostetaan energian talteenottoa ja vähennetään energian kulutusta prosesseissa.

3. Turvallinen ympäristölle
Palvelut toteutetaan ympäristömyötäisesti, ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä. Minimoimme vaikutuksemme ympäristöömme. Olemme sitoutuneet ympäristövahinkojen ja päästöjen lupaylitysten nollatasoon.

4. Turvallinen ihmiselle
Palvelut toteutetaan työ- ja ympäristön turvallisuudesta tinkimättä henkilöstön osaamista ylläpitämällä ja kehittämällä. Jätevirroista erotellaan vaaralliset aineet.

5. Aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
Yhteistyö asiakkaiden, henkilökunnan, toimintojen lähiympäristön asukkaiden ja viranomaisten kanssa on avointa, aktiivista ja pitkäjänteistä.

6. Taloudellinen kannattavuus
Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ja tuottoa jaetaan sidosryhmille sekä käytetään toiminnan kehittämiseen.