Muoviteollisuus

Fortum on muoviteollisuuden vahva ja sertifioitu kumppani, joka tarjoaa tehokkaita palvelukokonaisuuksia kaikkien materiaalivirtojen hallintaan.

Raaka-aineita ja materiaalikierron ratkaisuja muoviteollisuudelle

Uusioraaka-aineita käyttämällä ja materiaalitehokkuutta lisäämällä luodaan kestävää kannattavuutta sekä kustannussäästöjä.

Fortum on panostanut vahvasti muoviteollisuuden palvelemiseen ja muovinkierrätyksen kehittämiseen. Vuodesta 2016 alkaen Fortumin Muovijalostamossa käsitellään erilaisia muovikalvoja, kovia pakkausmuoveja ja maatalousmuoveja.

Fortumin toimittama uusiomuovi on tasalaatuista ja sen ominaisuuksia voidaan räätälöidä muoviteollisuusasiakkaiden tarpeisiin. Sertifioitu tuotanto ja jäljitettävyys sekä jatkuva tuotekehitys tekevät Fortumistä vahvan kumppanin.

Kaikki materiaalivirrat haltuun

Asiakaskohtaisesti suunnitelluilla ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden ratkaisuilla tuodaan tehokkuutta muoviteollisuuden prosesseihin. Haluamme olla edelläkävijänä luomassa kiertotalousyhteiskuntaa, jossa arvokkaat materiaalit kiertävät mahdollisimman pitkään. Tarjoamme kilpailukykyisen reitin myös puhtaiden muovien kierrättämiseen: tuotannon ylijäämämuovi murskataan ja rakeistetaan, jonka jälkeen se palautetaan asiakkaalle.

Fortum suunnittelee ja tuottaa ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palvelukokonaisuuksia. Lähes kaikki jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina tai toissijaisesti energiana. Fortum huolehtii vaarallisen jätteen, kuten painovärien, noudosta ja käsittelystä. Ympäristömääräysten ja tarvittavien lupien tuntemus sekä raportointijärjestelmät kuuluvat vahvuuksiimme.

Lisäämällä materiaali- ja resurssitehokkuutta parannetaan toiminnan ekologisuutta ja kestävää kannattavuutta sekä luodaan säästöjä.

Fortumin uusiomuoviraaka-aineen toimittajana:

  • Laadukasta ja tasalaatuista uusiomuovia, jonka avulla asiakkaat voivat parantaa kustannustehokkuuttaan.
  • Vahvuutena teollisuusprosessien vaatimat määrät toimitusvarmasti.
  • Pitkälle tähtäävä kumppani tuotekehityksessä.

Fortum ympäristöhuollon ja materiaalitehokkuuden kumppanina:

  • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden käsittelystä vastuullisesti.
  • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön tai kierrätykseen.
  • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin esimerkiksi puhdistamalla vesistöjä, pilaantunutta maata ja rakentamalla kaatopaikkoja.
  • Toteuttaa sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
  • Tarjoaa asiakkaan tarpeisiin vastaavan ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.