Metalliteollisuus

Metalliteollisuuden materiaalivirtaa voidaan hyödyntää uusiokäytössä Ekokekim kustannustehokkailla ratkaisuilla. Lue tästä edut metalliteollisuudelle!

Metalliteollisuuden mukana kehittämässä kierrätysyhteiskuntaa

Fortum kehittää aktiivisesti uusia kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla metalliteollisuuden synnyttämää materiaalivirtaa voidaan sekä vähentää että hyödyntää uusiokäytössä. Muutamme jätteen ja kuonan uusiksi raaka-aineiksi tai hyödykkeiksi sekä huolehdimme pilaantuneen maaperän tai vesien puhdistuksesta.

Fortumillä yhdistyvät metalliteollisuuden hyvä paikallinen tuntemus sekä kansainvälinen kokemus, jotka mahdollistavat avoimen yhteistyön ja innovatiiviset, pitkän tähtäimen hankkeet. Metalliteollisuudesta käsittelyyn päätyvät jätteet vaihtelevat paljon toimialoittain – yhdistävänä tekijänä tuotannosta tulevan käyttökelvottoman materiaalin suuri määrä.

Fortumin vahvuus on asiakaskohtaisesti ja asiakkaan kanssa yhteistyössä räätälöidyt ratkaisut. Kiertotalousajattelu ei ole metalliteollisuudessa uusi konsepti, mutta me olemme istuttaneet sen kaikkeen tekemiseen: turhan jätteen minimointiin, uudelleenhyödyntämiseen, materiaali- ja energiakierrätykseen sekä kaatopaikoille.

Metalliteollisuuden sivuvirroilla on arvoa

Fortum on mukana yhteistyössä metalliteollisuuden asiakkaidemme kanssa useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa haastetaan perinteiset jätteenkeräysmallit kohti materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästävää kiertotalousajattelua. Haluamme esimerkiksi optimoida tuotannosta syntyvien jätemateriaalien kierrätyksen ja etsimme niille jatkuvasti uusia käyttökohteita – tehtaan omaan tuotantoon, toisten teollisuuden alojen hyödynnettäviksi, teiden rakennusmateriaaliksi, maan- ja vesistöjen käsittelyyn sekä ympäristömme vastuulliseen erikoisrakentamiseen.

Merkittävimmät edut metalliteollisuudelle:

  • Prosessien kehitys ja tehostaminen läpi koko ketjun tuotannosta jätteiden loppusijoitukseen.     
  • Enemmän tietotaitoa, enemmän potentiaalisia ratkaisumalleja, joilla kasvattaa kustannus- ja ympäristötehokkuutta.      
  • CPI:n (consumer price index) mittaaminen jatkuvan kasvun ja kehityksen perustana.
  • Kompetenssin lisääntyminen ja maineenhallinta.
  • Tieto uusista ympäristölaeista ja säädöksistä.

Fortum:

  • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden hävittämisestä.
  • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
  • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin puhdistamalla vesistöjä, pilaantunutta maata ja rakentamalla kaatopaikkoja sekä tekee vaarattomaksi muun muassa teräksen polttouuneista vapautuvan tuhkan.
  • Toteutamme sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
  • Tarjoamme ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.