Kemianteollisuus

Asiakaskohtaisesti suunnitelluilla ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden ratkaisuilla tehoa kemianteollisuuden prosesseihin.

Kemianteollisuudelle ekologisuutta ja kustannustehokkuutta

Fortum suunnittelee ja tuottaa kemianteollisuudelle ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palvelukokonaisuuksia. Lisäämällä materiaalitehokkuutta parannetaan toiminnan ekologisuutta ja kustannustehokkuutta.

Fortumin vahvuus, joustavat palvelukokonaisuudet, voidaan räätälöidä aina asiakaskohtaisesti kulloisenkin yrityksen tarpeiden mukaan. Kemianteollisuudelle tarjotut palvelut kattavat kaiken suunnittelusta ja neuvonnasta materiaalivirtojen hallintaan ja jätehuoltoon.

Kiristyvä lainsäädäntö ja ympäristötietoisemmat asiakkaat vaativat yhä enemmän ympäristön huomioimista teollisuuden prosesseilta. Kilpailuedun ja yritysimagon ylläpitämisen saavuttamiseksi materiaali- ja energiatehokas tuotanto korostuu.

Kustannuksista kilpailueduksi

Fortum on edelläkävijä luomassa kiertotalousyhteiskuntaa, jossa materiaalit kiertävät niin pitkään kuin mahdollista. Tämä ajattelu näkyy teollisuuden materiaalisuunnittelussa. Kemianteollisuudessa jätteen syntyminen on väistämätöntä, mutta oikein hoidettuna ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluilla voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailuetua.

Lääketeollisuuden kumppanina

Lääketeollisuuden yhteistyökumppanina toimimisesta Fortumillä on laajaa kokemusta. Alan tuntemuksesta ja pitkien kumppanuuksien vuoksi tarjotut kokonaisratkaisupalvelut ovat viimeistelty huolehtimaan kattavasti yritysten kaikki tarpeet.

Lähes kaikki jätteet hyödynnetään materiaalina tai energiana. Fortum huolehtii vaarallisen jätteen noudosta ja loppusijoittamisesta. Ympäristömääräysten ja tarvittavien lupien tuntemus sekä raportointijärjestelmät kuuluvat vahvuuksiimme.

Edut kemianteollisuudelle:

  • kustannussäästöt ja materiaalitehokkuus
  • kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut
  • kilpailuetu ja yritysimagon ylläpito
  • yksilölliset ja toimivat ratkaisut

Fortum:

  • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden hävittämisestä vastuullisesti.
  • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
  • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin esimerkiksi puhdistamalla vesistöjä, pilaantunutta maata ja rakentamalla kaatopaikkoja.
  • Toteutamme sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
  • Tarjoamme ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.