Kaivosteollisuus

Innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja kaivosteollisuuden ympäristönhuoltoon ja materiaalihallintaan. Palvelut kaivostoiminnan koko elinkaaren ajaksi.

Kestäviä ratkaisuja kaivosteollisuudelle

Fortum tarjoaa innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja kaivosteollisuuden ympäristönhuoltoon ja materiaalitehokkuuteen. Kokonaisvaltainen yhteistyö asiakkaan kanssa kattaa kaivoksen koko elinkaaren suunnittelusta sulkemiseen.

Fortumin kaivosteollisuudelle tarjoamat, asiakaskohtaisesti räätälöidyt palvelut kattavat kaivostoiminnan koko elinkaaren, aina kaivoksen suunnittelusta sen sulkemiseen ja jälkihoitoon. Työskentelemme sekä toimivien että suljettujen kaivosten ympäristönhuollon parissa sekä yksittäisissä kaivosprojekteissa.

Palvelukokonaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi ympäristörakentamisen ja vesienkäsittelyn suunnittelu ja toteutus. Tarjoamme toimivia ratkaisuja rikastehiekka- ja vesialtaiden suunnitteluun ja rakentamiseen, vesienkäsittelyyn ja siitä mahdollisesti aiheutuvien haitallisten aineiden jatkokäsittelyyn tai hyödyntämiseen.

Innovaatioista kustannustehokkuutta

Kiertotalouden ja kierrätysliiketoiminnan edelläkävijänä Fortum hyödyntää ratkaisuissaan sekä kaivoksien omissa että Fortumin prosesseissa syntyneitä materiaalivirtoja. Näin materiaalitehokkuus ja toiminnan kannattavuus kasvavat. Vastuu ympäristöstä vaatii jatkuvaa toiminnan parantamista kaivosteollisuuden eri osa-alueilla. Fortumin tutkimus- ja kehitysosastolla uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti.

Edut kaivosteollisuudelle:

  • Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvu.
  • Ympäristöhaittojen minimointi ja toiminnan vastuullisuuden lisääntyminen.
  • Maineenhallinta.
  • Yksilölliset ratkaisut ja palvelukokonaisuudet.

Fortum:

  • Ketterä toimija sekä kokonaan uusien ratkaisujen luomisessa että olemassa olevan infrastruktuurin muokkaamisessa.
  • Osaa suunnittelutyön ja lupahakuprosessit.
  • Tuntee ympäristön tarpeet ja kaivoksiin kohdistuvat määräykset sekä keinot, joilla ympäristövaikutukset pysyvät hallinnassa.
  • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden hävittämisestä.
  • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
  • Tarjoaa ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.