Historia

Ekokem on vuonna 1979 perustettu kiertotalouden ratkaisuihin erikoistunut yhtiö. Yhtiö tuntee esimerkiksi jätehuoltolain vaatimukset erinomaisesti.

Historiaa: Suomi

Ekokem, silloiselta nimeltään Oy Suomen Ongelmajäte - Finlands Problemavfall Ab, perustettiin vuonna 1979. Samana vuonna tuli voimaan jätehuoltolaki, jossa määriteltiin, mitä ongelmajäte on ja miten siitä tulee huolehtia. Ekokemin yleishyödyllisenä tarkoituksena oli perustusvaiheessa ongelmajätteiden käsitteleminen, säilyttäminen, keräys ja kuljetus, yhteistyö muiden tahojen kanssa sekä alan tutkimus ja neuvonta.

Jätteiden käsittely alkoi Kuulojassa, Riihimäellä vuonna 1984. Laitokseen kuuluivat korkealämpötilapolttouuni, fysikaalis-kemiallinen laitos sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka. Kaukolämpötoimitukset aloitettiin Riihimäen kaupungille vuonna 1984. Vuonna 1985 nimeksi vaihdettiin Ekokem Oy Ab.

1994 Ekokem sai ensimmäisenä yrityksenä maailmassa samanaikaisesti ISO 9001 ja BS 7750 laatu- ja ympäristöstandardien mukaiset sertifikaatit. Myöhemmin toimintojärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 -standardien mukaisesti. Pilaantuneiden maiden ja vesien käsittely aloitettiin vuonna 1995.

Vuonna 2000 luotiin uusi yhtiörakenne, jossa liiketoiminnot jaettiin yhtiöihin ja kehitystyön painopiste siirrettiin jätepalveluihin sekä pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja ympäristörakentamiseen.

Suomen ensimmäinen nykyaikainen arinapolttolaitos käynnistyi Riihimäellä vuonna 2007. Laitoksella hyödynnetään lähikaupunkien kotitalousjätteet kaukolämmöksi ja sähköksi.

Vuonna 2008 Ekokem hakeutui verolliseksi ja alkoi maksaa osinkoa omistajilleen. Konsernin rakenne uudistettiin ja toimintaa ryhdyttiin kehittämään entistä asiakaslähtöisemmäksi. Ekokem osti vuonna 2011 Suomen Rakennusjäte Oy:n, joka yhdistettiin TSJ-Yrityspalvelut Oy:hyn. Toinen yhdyskuntajätettä energiana hyödyntävä voimala käynnistettiin vuonna 2012. Samana vuonna Ekokem laajensi toimintaansa Ruotsiin ostamalla Ruotsissa sijaitsevan ympäristönhuoltoyritys Sakab AB:n koko osakekannan.

Ekokem osti riihimäkeläisen Muovix Oy:n liiketoiminnan vuoden 2013 syyskuussa.

Tammikuussa 2015 Ekokem osti tanskalaisen ympäristöhuoltoyhtiö NORDin koko osakekannan ja vahvisti näin asemaansa pohjoismaisilla markkinoilla.

Kesäkuussa 2016 Ekokem avasi Riihimäelle ainutlaatuisen jalostamokokonaisuuden eli Kiertotalouskylän, jossa yhdyskuntajätteestä erotellaan raaka-aineita kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

Elokuussa 2016 suomalainen energiayhtiö Fortum osti Ekokemin.

Katso
video

Historiaa: Ruotsi

Sakabin perustivat syksyllä 1969 Svenska Utvecklingsbolaget ja Svenska Industrietableringens Aktiebolag (SVETAB), jotka kumpikin sijoittivat 25 % osakepääomasta, sekä Alfa-Laval ja Ruotsin kuntaliitto, jotka yhdessä sijoittivat loput 50 % osakepääomasta.

Yhtiö perustettiin ratkaisemaan ympäristölle vaarallisen jätteen aiheuttamia ongelmia, joihin herättiin Ruotsissa 1960-luvulla.

Yhtiön ensimmäisistä toiminnoista vastasi tytäryhtiö Industridestillation, joka sijaitsi Lövstassa Tukholman liepeillä. Nyt jo lakkautetun tuotantolaitoksen toimintaan kuului muun muassa liuotinten tislaus.

Ruotsin valtio tuli yhtiön pääomistajaksi vuonna 1976, ja osakkaiksi jäivät Ruotsin kuntaliitto sekä Näringslivets Stiftelse för Avfallsbehandling -säätiö. Samana vuonna ostettiin Terrabona-yhtiö, jolla oli toimintaa Norrtorpissa Kumlan kunnassa 200 kilometriä Tukholmasta länteen.

Syyskuussa 1983 otettiin käyttöön Norrtorpin polttolaitos.

Vuonna 1992 pääomistus siirtyi Ruotsin valtiolta WMI Sellbergsille, mutta valtiolle jäi yksi osake, jonka se myi keväällä 2006.

8. kesäkuuta 2012 Sakab siirtyi 100-prosenttisesti Ekokem Oy AB:n omistukseen, www.ekokem.com.

Historiaa: Tanska

NORDin edeltäjä Kommunekemi perustettiin vuonna 1971 Nyborgiin. NORD käsittelee vaarallisia jätteitä sekä tuottaa jätteistä saatavasta energiasta kaukolämpöä ja sähköä. Vuonna 2012 NORD laajensi toimintaansa ostamalla jäteöljyjä käsittelevän H20 Liquid Waste A/S -yrityksen.

NORDin toiminta on sertifioitu ISO 14001, ISO 14064, EMAS III ja OHSAS 18001 -sertifikaattien mukaiseksi.

NORD on investoinut laitokseen, jonka polttoprosessista saadaan vuosittain talteen 1 700 tonnia uudelleenkäytettävää rautaa. NORD on jo vuosien ajan ottanut talteen sinkin ja kuparin kaltaisia arvokkaita metalleja suodatuspuristuskakusta. Metalleja käytetään uudelleen rakennusmateriaaleissa.

Vuonna 2013 NORD vahvisti markkina-asemaansa ostamalla jäteöljyn käsittelyyn keskittyvän Gunnar Lund Groupin. Ekokem osti NORDin koko osakekannan tammikuussa 2015.