Ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Fortumin asiantuntijapalvelut luovat lisäarvoa asiakkaidemme jätehuoltoon. Alan edelläkävijöinä tarjoamme asiakkaidemme käyttöön vahvan tietomme ja kokemuksemme ympäristöhuollosta..

Ympäristöalan asiantuntijapalveluilla tehoa ja turvallisuutta jätehuoltoon

Haluatteko tehostaa yrityksenne jätehuoltoa ja turvallisuutta sekä säästää kustannuksissa? Fortum tarjoaa kattavan valikoiman juuri tarpeisiinne sopivia asiantuntijapalveluita vahvistamaan yrityksenne osaamista ja prosesseja.

Ympäristöhuollon ajantasainen tieto lisää turvallisuutta

Yleisen jätealan koulutuksen lisäksi tarjoamme tarpeisiinne räätälöityä jätealan koulutusta, jonka avulla yrityksenne jätehuolto onnistuu jatkossakin turvallisessa toimintaympäristössä. Fortumin asiantuntijat siirtävät ajantasaiset tietonsa tehokkaasti käyttöönne.

Fortum tarjoaa myös lakisääteisen turvallisuusneuvonantajan palveluita vaarallisia aineita käsitteleville yrityksille. Fortumin kokeneet turvallisuusneuvonantajat minimoivat vaarallisten aineiden käsittelyn riskit ja edistävät turvallisten keinojen käyttöönottoa kuljetuksissa.

Jäteanalytiikka ohjaa jakeet kestävään käsittelyyn

Fortumin laboratoriot ovat avainasemassa, kun jätejakeille halutaan löytää mahdollisimman hyödyllinen ja kestävä käsittely. Nykytekniikan avulla analysoimalla löydetään asianmukaisia hyötykäyttöratkaisuja entistä epäpuhtaammille jakeille. Myös kaatopaikkakelpoisuus on usein varmistettava analyysein. Näiden lisäksi Fortumin akkreditoidut laboratoriot analysoivat mm. vaarallisia jätteitä, tuhkia, kuonaa, öljynäytteitä ja pilaantuneita maita sekä vesiä. Asiantuntevat laboratoriopalvelumme voivat auttaa yritystänne parantamaan prosessejanne, vähentämään jätteen määrää ja säästämään näin ollen kustannuksissa.

Oikein huolletut välineet takaavat jätehuollon sujuvuuden

Oikein huolletut välineet ovat olennainen osa onnistunutta jätehuoltoa. Fortumin tarkastus-, huolto- ja pesupalvelut auttavat asiakkaitamme välineiden huollossa ja edistävät turvallisuutta. Oli kyseessä sitten vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset, öljysäiliöt tai öljynerotinkaivot, me Fortumillä osaamme opastaa niiden kunnossapidossa.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä yrityksellenne sopivimman jätehuoltosuunnitelman!