Vaarallisten jätteiden käsittely

Fortum tarjoaa kestäviä avaimet käteen -ratkaisuja vaarallisten jätteiden käsittelyyn tuottamalla puhdasta energiaa ja varmistamalla turvallisen loppusijoituksen.

Fortum tarjoaa kestäviä avaimet käteen -ratkaisuja vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja kuljetukseen varmistamalla turvallisen loppusijoituksen.

Fortum kuljettaa, analysoi ja käsittelee vaarallisia jätteitä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Autamme myös asiakkaitamme valitsemaan sopivat säiliöt ja oikeat merkinnät jätteilleen. Voimme auttaa myös pakkaamisessa ja järjestämme räätälöityä koulutusta organisaatiollesi.

Tarjoamme luotettavia ja laadukkaita vaarallisten jätteiden käsittelypalveluita. Kolmessa Pohjoismaissa sijaitsevassa korkealämpötilapolttolaitoksessamme vaaralliset jätteet poltetaan energiaksi. Tuemme kiertotaloutta kierrättämällä yhä enemmän uudelleenkäytettäviksi sopivia materiaaleja ja poistamalla myrkyt jäljelle jääneistä jätteistä. Fortum huolehtii myös kierrosta poistettavien materiaalien oikeanlaisesta loppusijoituksesta.

Fortumiltä saat kokonaisratkaisun, joka parantaa arvoketjuasi korkeatasoisen palvelun ja vaarallisten jätteiden käsittelyn riskien täydellisen minimoinnin ansiosta. Meillä on yli 40 vuoden kokemus vaarallisten jätteiden käsittelystä, joten meidän avullamme saat yrityksesi maineen kannalta sopivimmat arvoratkaisut. Räätälöimme jokaisen ratkaisun erityistarpeidesi mukaan.

Tarjoamme:

 • Monimutkaisten projektien kokonaisvaltaiset ratkaisut yrityksesi edellyttämässä aikataulussa
 • Paikan päällä tapahtuva jätehuolto, suunnittelu ja neuvonta
 • Asiakaskohtainen logistiikkaketju
 • Suuri varastointi- ja käsittelykapasiteetti
 • Korkeat ympäristö- ja turvallisuusstandardit kansainvälisten ja kansallisten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti
 • Vaarallisten jätteiden sisältämien arvokkaiden resurssien kierrätys- ja hyödyntämisratkaisut
 • Tarvittavaa dokumentaatiota koskevaa opastusta
 • Ympäristöä säästävä käsittely enimmäisarvon hyödyntämiseksi ja ei-toivottujen myrkyllisten ainesosien hävittämiseksi parhailla mahdollisilla tekniikoilla
 • Jäljitettävyys, viranomaisille raportointi ja ilmaston huomioon ottaminen
 • Turvallisuusneuvonantajan palvelut

Vaarallisten aineiden pakkaaminen ja kuljetus

Vaaralliset jätteet on kuljetettava ja varastoitava oikeanlaisissa pakkauksissa. Vaarallisten tavaroiden kuljetusta koskevat erityissäännöt. Saat meiltä kaikenlaisten jätteiden pakkaukset, ja autamme sinua merkitsemään jätteet oikein.

Tarjoamme myös turvallisen ja oikeanlaisen kuljetuksen. Teemme yhteistyötä hyväksyttyjen ja erikoiskoulutuksen saaneiden kuljetusliikkeiden kanssa. Kaikissa kuljetuksissa noudatetaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen) ja vaarallisten aineiden kansainvälisen merenkulkualan kuljetussäännöstön (IMDG-koodin) määräyksiä.

Esimerkkejä vaarallisista jätteistä:

 • loisteputket ja -lamput
 • vanhentuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet
 • elohopeakuumemittarit
 • kemikaalit
 • maali-, liima- ja lakkajätteet ja näiden pakkaukset sekä näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, työvälineet ja massat
 • liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
 • emäksiset pesu- ja puhdistusaineet
 • käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet
 • torjunta-aineet
 • jääkaapit ja pakastimet
 • televisiot ja tietokoneiden monitorit
 • painekyllästetty puu
 • paristot

Maalijäte

Maalijätteisiin luokitellaan maalit, liimat, lakat ja lakkabensiinit.  Maalijätteisiin kuuluvat myös näiden aineiden pakkaukset, purkit ja käytetyt työvälineet. Maalijäte on vaarallista jätettä eikä sitä tule hävittää luontoon tai kaatamalla viemäriin.

Tinneri

Tinneriä käytetään ohenteena ja puhdistusaineena öljypohjaisille maaleilla. Tinneri on vaarallinen aine ja sitä kuuluu käsitellä suojakäsineillä, sillä se voi imeytyä suoraan ihon läpi.

Tärpätti

Tärpätti on liuotinaine, joka syntyy metsäteollisuuden sivutuotteena. Aine voi olla väritön ja kellertävä ja se on haihtuva ja tulenarka neste. Tärpättiä käytetään maalien ohenteena ja liuottimena.

Vaarallisen jätteen (entinen ongelmajäte) hävitys, käsittely ja kuljetus

Fortum tarjoaa epäorgaanisten jätteiden, kuten happojen ja emäksien, fysikaalis-kemiallista käsittelyä. Käsittelemme myös likaantuneita prosessiteollisuuden jätevesiä haihdutuslaitoksellamme. Lisäksi Fortum käsittelee erilaisia pilaantuneita maaperiä useissa teollisuusjätteiden käsittelykeskuksissaan.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä, miten saamme sinulle parhaan kokonaisratkaisun vaarallisten aineiden käsittelyyn!