Rakentaminen

Tarjoamme ympäristörakentamiseen uusia, kustannustehokkaita, ekologisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ennaltaehkäisemme myös uusien ongelmien synnyn.

Ympäristörakentamisen kohteet kerralla kuntoon

Ympäristörakentamisen kohteita ovat mm.

  • kenttä-, allas- ja meluvallirakenteet,
  • suljettavien kaatopaikkojen pintarakenteet,
  • kaatopaikkojen pohjarakenteet ja
  • stabilointityöt.

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme ovat perusta uusien vaihtoehtojen löytämisessä ja toteuttamisessa.

Urakoinnin lisäksi hoidamme tarvittaessa rakentamisen kaikki vaiheet alkaen hankesuunnittelusta, kartoittamisesta, aikatauluttamisesta aina lopulliseen rakennussuunnitteluun. Tarvittaessa avustamme myös ympäristöluvan hakemisessa.

Laaja-alainen osaamisemme ja palveluvalikoimamme mahdollistaa mm. eristys- ja kaatopaikkarakenteissa vaadittavien vedenjohtamisjärjestelmien rakentamisen. Lisäksi uuden infran, kuten teiden rakentaminen kuuluu palveluvalikoimaamme.

Materiaalit kiertoon

Hyödynnämme ympäristörakentamisessa mahdollisimman paljon tilaajan materiaaleja sekä teollisuuden sivutuotteita ja erilaisia jätemateriaaleja. Näin säästämme neitseellisiä raaka-aineita ja saamme jätejakeita kiertoon materiaalina.