Purkutyöt ja saneerauspurku

Hoidamme ammattitaidolla laajat purkutyöt, kuten saneerauspurut, teollisuuspurut sekä haitta-ainepurkutyöt. Kaikki purkujäte käsitellään asianmukaisesti.

Purku- ja saneerauskohteiden materiaalit kiertoon

Fortumin hoitaessa purkutyöt, voi tilaaja olla varma siitä, että kaikki purkujäte käsitellään kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Kokonaispurkuhankkeet sisältävät mm.

 • purkutyön suunnittelun,
 • lupien haun,
 • rakennusten ja rakenteiden purun,
 • rakennusjätteen uusiokäytön, kierrätyksen ja loppusijoituksen,
 • pilaantuneiden maiden kunnostuksen, hyötykäytön ja loppusijoituksen,
 • pilaantuneiden vesien kunnostuksen ja käsittelyn sekä
 • uuden infran rakentamisen. 

Käytössämme ovat sopivat ja tehokkaat työvälineet sekä riittävät resurssit kaikkiin purkutarpeisiin. Pystymme reagoimaan muutoksiin siten, että tilaajan suunnittelema kohteen jatkokäyttö ei vaarannu.

Teollisuuspurku räätälöidysti

Hoidamme teollisuuspurkutyöt tilaajan tarpeiden mukaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tällaisia kohteita ovat mm.

 • osa- ja kokonaispurkutyöt,
 • haitta-ainepurkutyöt,
 • säiliö-, laite- ja kattilapurkutyöt sekä
 • piippujen purkutyöt.

Saneerauspurku erityisvaatimukset huomioiden

Saneerauskohteissa usein esiin tuleviin suunnitelmamuutoksiin varaudumme etukäteen, jottei kokonaisprojektin aikataulu vaarannu.

Käytössä olevat ja jäävät rakennusosat suojataan huolellisesti pölyltä ja mekaanisilta vaurioilta. Teemme saneerauspurkua myös suojelluissa kohteissa. Purkukohde luovutetaan aina huolellisesti siistittynä jatkorakentamiselle tai muulle tilan hyödyntämiselle.

Haitta-ainepurkutyöt turvallisesti

Fortumillä on aluehallintoviraston valtuutukset tehdä asbestipurkuja ja loppusijoittaa asbestijätettä osassa vastaanottokeskuksiamme. Purkutöiden toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden- ja ympäristönsuojeluun sekä purkukohteen haitta-aineiden täydelliseen poistamiseen ja loppusijoitukseen. Haitta-ainepurkutöille laaditaan aina kirjalliset työsuunnitelmat, jotka toimitetaan ennakkoon viranomaiselle.

Suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!