Maaperänkunnostus

Fortum tarjoaa laajan valikoiman kunnostusmenetelmiä sekä vankan kokemuksen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen.

Ongelmana pilaantunut maa?

Usein teollisuusalueen, vanhan huoltamon, kaatopaikan, saha-alueen tms. pilaantunut maa alentaa kiinteistön arvoa tai vaarantaa ympäristön. Tarjoamme pilaantuneiden kohteiden kunnostusta kokonaisprojekteina ja osatoimituksina. Kokonaisprojekteissa vastaamme työn onnistumisesta alusta loppuun, avaimet käteen -periaatteella.

Tyypillisimpiä maaperää pilaavia haitta-aineita ovat

 • erilaiset raskasmetallit kuten arseeni, kromi, elohopea, lyijy ja sinkki,
 • öljytuotteet kuten bensiini ja erilaiset öljyt,
 • kloorifenolit,
 • furaanit,
 • PAH-yhdisteet,
 • PCB-yhdisteet,
 • torjunta-aineet ja
 • erilaiset liuottimet.

Laaja kunnostusmenetelmien valikoima takaa hyvän lopputuloksen

Valitsemme maaperän kunnostukseen menetelmän huomioiden muun muassa pilaantuneisuuden aiheuttaneet aineet, niiden pitoisuudet, alueen laajuus, maaperäolosuhteet sekä kunnostuksesta aiheutuvat riskit.

Pilaantunut maaperä voidaan kunnostaa in situ (maata tai pohjavettä siirtämättä), on site (paikan päällä) tai off site (maa tai pohjavesi siirretään muualle käsiteltäväksi). Hoidamme tarvittaessa puhdistushankkeen kaikki vaiheet alkaen alueen vanhojen rakennusten purusta, vesien käsittelystä, massojen kaivuusta ja kuljetuksesta ulottuen käsitellyn massan hyötykäyttöön ja alueen infrarakentamiseen.

Yleisimmät käytössämme olevat maaperän kunnostusmenetelmät ovat:

 • massanvaihto,
 • huokosilmakäsittely,
 • kompostointi,
 • stabilointi,
 • eristys sekä
 • terminen käsittely.

Maa-aineksista seulotut metallit, kivet, betonin, puun ja raudan ohjaamme uudelleenkäytettäviksi raaka-aineina. Rakentamiseen kelpaavat maa-ainekset hyödynnetään Fortumin omissa rakennuskohteissa sekä teollisuusjätteiden vastaanottokeskuksissa tai puhtaat maa-ainekset kunnostuskohteen täytöissä.

Mitä haastavampi ja moninaisempi kunnostuskohde on kyseessä, sitä parempia olemme. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus!