Lannoitteet ja maanparannusaineet

Metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvä kalkkipöly on ympäristöystävällinen ja todellinen kiertotalouden tuote maaperän parantamiseen.

Teollisuuden sivuvirrasta maanparannusaineeksi

Metsäteollisuuden sivuvirtana sellun valmistuksessa syntyvä kalkki voidaan hyödyntää maaperän parantamiseen pelloilla. Hienojakoinen kierrätyskalkki on nopeavaikutteinen ja sen etuna on hyvä neutralointikyky. Tuotteellamme pellon pH-arvo nousee nopeammin kuin esimerkiksi monilla perinteisesti käytetyillä kalkkituotteilla. Ravinteiden saatavuus paranee ja satotaso nousee jo levitystä seuraavana vuonna. Pellon oikea pH-arvo vähentää myös vesistöjen kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumakuormitusta, kun lannoitteiden tarve vähenee.

Kierrätyskalkki

  • neutralointikyky noin 40 %
  • kalkkipitoisuus (Ca) 40 %
  • kalsiumkarbonaattia jopa > 95 %
  • kalsiumoksidia 2-3 %
  • nostaa nopeasti maaperän pH:ta ja parantaa maan rakennetta
  • vähentää lannoitteiden tarvetta
  • levitysmäärä 1–10 tn/ha
  • syntyy metsäteollisuuden sivutuotteena, ja on näin aito kiertotalouden tuote.