Laboratoriopalvelut ja jäteanalyysit

Fortumin kattavien laboratoriopalveluiden avulla voitte parantaa yrityksenne tuotantoprosesseja, säästää kustannuksissa ja vähentää jätteen määrää.

Fortumin laboratoriot – jäteanalytiikan monipuoliset erikoisosaajat

Fortumin laboratoriot ovat erikoistuneet jäte-, prosessi- ja ympäristöanalytiikkaan. Laboratoriot tutkivat paitsi jätteitä, myös tuhka-, kuona-, prosessikemikaali- ja öljyjätenäytteitä sekä raskasmetalleilla tai erilaisilla liuottimilla pilaantunutta maata ja pohjavettä. Fortumin neljän laboratorion tuottamien tietojen perusteella tuotantoprosesseja voidaan kehittää niin, että jätettä syntyy entistä vähemmän, se on aiempaa vaarattomampaa, helpommin hyötykäytettävää tai valmiimpaa kierrätettäväksi.

Prosessien parantaminen

Tutkimalla jätteen laatua voimme auttaa asiakkaitamme säätämään tuotantoprosessejaan, mikä näkyy säästöinä. Esimerkiksi jätteen vesipitoisuutta vähentämällä jätettä syntyy vähemmän tai jätteen haitta-ainepitoisuuksien pienentyessä voimme vähentää jätteen käsittelyyn käytettäviä kemikaaleja.

Kierrätys ja hyödyntäminen

Nykytekniikalla voidaan hyötykäyttää entistä epäpuhtaampia kierrätykseen kelpaamattomia jakeita. Hyödyntämiseen vaikuttavat jätteen laatu ja puhtaus. Analysoimalla jäte ja tuntemalla sen ominaisuudet voidaan etsiä sopivia hyötykäyttöratkaisuja.

Kaatopaikkakelpoisuus

Kierrätys- ja hyödyntämiskelvottomille jätejakeille ainoa vaihtoehto on kaatopaikka, mutta niiden loppusijoittamisessa on rajoituksia. Jätteen on täytettävä sijoituspaikaksi aiotun kaatopaikkaluokan kelpoisuuskriteerit, ja tarvittaessa sijoituskelpoisuus on tutkittava.

Vaaralliset jätteet

Jätteiden tunteminen on välttämätöntä käsittelyprosessin turvallisuuden takaami¬seksi. Fortum tutkii käsittelyynsä tulevat vaaralliset jätteet varmistaakseen, että tilaustiedot ja jätteen laatu pitävät yhtä.

Poikkeustilanteet

Fortumillä on syvällinen asiantuntemus vaarallisista aineista. Jos joudut kemikaalien hallinnassa tai varastoinnissa yllättäviin tilanteisiin, ota yhteyttä. Apumme voi säästää vahingoilta ja merkittävästi rahaa.

Oikeat ratkaisut jätehuoltoosi

Soveltuupa jätteesi kierrätykseen, hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen, Fortumin asiantuntijat auttavat Sinua oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Laboratoriomme analysoi jätenäytteitä, ympäristönäytteitä sekä prosessinäytteitä.

Akkreditoitu testauslaboratorio

Fortumin Riihimäen laboratorion laatujärjestelmä perustuu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimuksiin. Laboratorio on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T038. Katso akkreditoitu pätevyysalue www.finas.fi.

Akkreditoituja menetelmiä ovat esim. jätenäytteiden elohopea-, syanidi-, halogeeni- ja vesipitoisuudet sekä vesinäytteiden raskasmetalli- ja anionipitoisuudet. Laboratorion toiminnasta vastaa kokenut ja osaava henkilökunta, jolla on käytössään uusi ja nykyaikainen laitekanta.

Laitekanta

Orgaanisia yhdisteitä analysoidaan Riihimäellä kaasukromatografisesti (esim. GC-MSD, GCFID ja HSGC-FID). Epäorgaanisia yhdisteitä analysoidaan esim. ICP-AES ja FIMS-tekniikoilla.